Waterschade

Waterschade door lekkage of als gevolg van een brand (bluswater) vereist een grondige aanpak. Niet alleen vanwege de overlast, maar juist omdat waterschade vaak kan leiden tot vervolgschade. Daarom richt Guliker zich niet alleen op de direct zichtbare schade, maar zorgt voor een grondige aanpak, zodat de kans op vervolgschade zoveel mogelijk wordt beperkt.

De eerste prioriteit bij het optreden van waterschade is het verhelpen van de oorzaak en zichtbare overlast. Dit gebeurt met waterzuigers of, indien nodig, (grote) afvoerpompen. Kwetsbare inboedel wordt hierbij zo snel mogelijk op klossen gezet of getransporteerd naar interne of externe opslag. Het plaatsen van eigen droogapparatuur, en verzorgen van een goede luchtstroming met eigen ventilatoren en/of heaters (verwarming) zorgen voor verdere droging, met aansluitend vochtmetingen ter controle/bewaking op het drogingsproces.

Voorbeelden van werkzaamheden bij waterschade zijn:

  • Afdichten van dak en/of gevelafwerkingen
  • Herstel van toevoer en afvoer leidingwerk
  • Verwijdering van water met waterzuigers met ingebouwde pompen of zware onafhankelijke afvoerpompen
  • Op klossen zetten van meubilair of transport naar interen/externe opslag
  • Compartimenteren van ruimten ter bevordering van droogproces
  • Verwijderen van vloerafwerkingen
  • Plaatsen van eigen drogingsapparatuur, eigen heaters en ventilatoren om luchtstroming en/of verwarming te bevorderen.
  • Uitvoeren van vochtmetingen ter controle op het drogingsproces.

Na de eerste (reinigings)werkzaamheden kunt u ook bij Guliker terecht voor verdere herstel-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Altijd in overleg met de gedupeerden en betrokken schade expert(s), desgewenst voorafgegaan door een open prijsopgave.

erkend-stichting-salvage-8-8

U kunt op ons rekenen bij brand- water- en inbraakschade.

telnr