Brandschade

Guliker is specialist in het reinigen van inboedel, inventaris, goederen (bedrijfsmatig) en opstallen die vervuild zijn door brand. Dit zowel voor particulieren als bedrijven. Bij brandschade is het van belang dat alle roetdeeltjes worden verwijderd om het achterblijven van een brandlucht te voorkomen. Onze medewerkers weten precies hoe ze roetvervuiling tegen kunnen gaan met geëigende moderne reinigingsmiddelen, die niet belastend zijn voor de gezondheid en/of het milieu.

De werkzaamheden beperken zich niet alleen tot de direct toegankelijke en overzichtelijke ruimten, omdat roet zich makkelijk verspreidt. Guliker zorgt voor totale reiniging, waarbij enig demontagewerk, strip- en/of sloopwerk niet uitgesloten is, maar dit altijd onderbouwd en in overleg. Niet alleen de opstal raakt vervuild, maar ook de inboedel, inventaris, goederen en elektronische apparatuur. Bij lichte vervuiling wordt elektronische apparatuur in eigen beheer geconditioneerd. Bij zware vervuiling en/of grote hoeveelheden besteden wij deze werkzaamheden uit aan door ons en/of betrokken schade experts geselecteerde specialisten. Dit geldt ook voor het reinigen van textiel, restaureren van kunst, meubilair en uurwerken, na overleg met de gedupeerden en betrokken schade experts, voorafgegaan door het overleggen van vrijblijvende offerten.

Voorbeelden van werkzaamheden bij brandschade zijn:

  • Reinigen van inboedel (huisraad), inventaris en/of goederen (bedrijfsmatig) en opstallen
  • Plaatsen van ontgeuringsapparatuur
  • Transport en opslag van inboedel, inventaris en goederen
  • Drogen van inboedel (huisraad), inventaris en/of goederen / persoonlijke eigendommen
  • Drogen en Reinigen van elektronische apparatuur in geconditioneerde ruimten
  • Uitvoeren van roetpenetratieonderzoek / laboratoriumanalyse
  • Het geheel en/of gedeeltelijk in werking stellen van E/W installatie
  • Het meten van eventueel vrijkomend HCl, wat kan voorkomen bij verbranding van kunststof (bijvoorbeeld pvc). Bij een te hoge concentratie plaatsen van droogapparatuur, om de luchtvochtigheid te verlagen, en uitvoeren van benodigde reinigingen om directe gevolgschade te beperken

Na de eerste (reinigings)werkzaamheden kunt u ook bij Guliker terecht voor verdere herstel-, renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Altijd in overleg met de gedupeerden en betrokken schade expert(s), desgewenst voorafgegaan door een open prijsopgave.

erkend-stichting-salvage-8-8

U kunt op ons rekenen bij brand- water- en inbraakschade.

telnr