Beredderingswerkzaamheden (salvage)

Bereddering bij schade door brand, water of inbraak bestaat uit het nemen van schadebeperkende maatregelen. Dit gebeurt zo snel mogelijk na de calamiteit om (vervolg)schade te beperken of voorkomen. Daarom is Guliker Bv 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar.

Goed uitgevoerde beredderingswerkzaamheden zorgen ervoor dat de schade voor de particulier of het bedrijf zoveel mogelijk wordt beperkt. De calamiteit zorgt immers al voor genoeg overlast en de eerste hulp is zoals altijd belangrijk. Guliker BV beschikt over kundige allround en gespecialiseerde medewerkers, professionele apparatuur en goed uitgeruste bedrijfswagens om deze beredderingswerkzaamheden op een gedegen wijze uit te voeren.

Voorbeelden van het beperken van (vervolg)schade zijn:

  • afzetten met bouwhekken van schadegebied
  • afdekken van daken, afdichten van gevelopeningen
  • verwijderen van (blus)water
  • veiligstellen van inboedel / persoonlijke eigendommen / elektronische apparatuur in geconditioneerde ruimten
  • plaatsen van ontvochtigingsapparatuur (bijvoorbeeld bij waterschade en HCl-concentraties)
  • directe uitvoering van de benodigde reiniging(en)
  • plaatsen van ontgeuringsapparatuur
  • opruimen van brand-, water- of inbraakrestanten
  • het geheel en/of gedeeltelijk in werking stellen van E/W installatie.

U kunt op ons rekenen bij brand- water- en inbraakschade.

telnr